Tư vấn xây dựng Đề án

27 views

Chức danh: Tư vấn xây dựng Đề án phát triển vùng nguyên liệu cà phê gắn với chế biến
và bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La.
Địa điểm: Sơn La, Hà Nội,
Thời gian: Tháng 11/2020 – 3/2021

Báo cáo cho: Quản lý dự án TEAL và Cố vấn Vận động chính sách của CARE
Ra đời năm 1945, CARE là tổ chức nhân đạo hàng đầu chống đói nghèo toàn cầu và cứu trợ khẩn cấp. Có mặt
ở 100 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, CARE đặc biệt chú trọng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái nghèo
bởi khi có được nguồn lực phù hợp, họ sẽ có sức mạnh đưa cả gia đình và cộng đồng thoát khỏi đói nghèo. Để
biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.care-international.org.

CARE Quốc tế tại Việt Nam là một tổ chức sáng tạo và năng động đã hợp tác cùng các tổ chức quốc tế và Việt
Nam từ năm 1989 trong hơn 300 dự án. Chúng tôi nhận thấy chìa khóa dẫn đến phát triển công bằng nằm
ở việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ, mang tính cấu trúc của đói nghèo và bất công đang khiến một số
nhóm trong xã hội bị tổn thương và đẩy ra ngoài lề. Mục tiêu chương trình dài hạn của chúng tôi ở Việt Nam
là Phụ nữ Dân tộc Thiểu số ở vùng xa xôi và Nhóm Dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở đô thị được hưởng
lợi công bằng từ tiến trình phát triển của đất nước, có khả năng thích ứng với hoàn cảnh biến động và có tiếng
nói chính đáng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.care.org.vn.

Thông tin chi tiết về dự án

Tiêu chí lựa chọn
– Có hiểu biết sâu về chính sách và thực tiễn liên quan ngành trồng, chế biến cà phê gắn với bảo vệ môi
trường và tiêu thụ cà phê ở Việt Nam nói chung và cà phê Arabica nói riêng.
– Có kinh nghiệm phân tích chính sách và xây dựng Đề án, chính sách
– Có kinh nghiệm và kỹ năng thiết kế và thúc đẩy các hội thảo kỹ thuật có sự tham gia từ các bên
– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thiết kế khung khảo sát, thu thập thông tin và tổng hợp số liệu viết báo cáo
– Có khả năng và kinh nghiệm tổng hợp thông tin từ các báo cáo khác nhau và ý kiến, góc nhìn từ các chuyên
gia khác nhau
– Có kỹ năng viết, đặt vấn đề, tổng hợp vấn đề một cách cụ thể, súc tích, rõ ràng.
– Thái độ và tinh thần làm việc tích cực, hợp tác và tôn trọng.

Quy trình nộp hồ sơ
Ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ qua email theo địa chỉ: procurement1@care.org.vn trước 9h sáng ngày
12/11/2020. Bao gồm:
▪ Thư ngỏ kèm
▪ Sơ yếu lý lịch
▪ Một vài sản phẩm về hoạt động tư vấn tương tự đã làm cho đơn vị, cơ quan khác.
▪ Kế hoạch thực hiện công việc, bao gồm số ngày và mức phí tư vấn

DEADLINE: 9h sáng ngày – 12/11/2020.

APPLY HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *