Chuyên gia tư vấn – NGO Recruitment Vietnam

50 views

Dự án “Tăng cường nhận thức pháp lý của trẻ em nhập cư qua các hình thức nghệ thuật cộng đồng và tư duy thiết kế” của trường Đại học Hoa Sen là một trong 19 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ 2 với chủ đề “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền của người dân trong lĩnh vực lao động, việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục”.

 1. Bối cảnh chung:

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của Chương trình “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam”, gọi tắt là “Chương trình EU JULE” được thực hiện trên cơ sở Hiệp định Tài chính số DCI-ASIE/2014/037-404 đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu ngày 2 tháng 12 năm 2015 và cụ thể hóa tại Quyết định số 2218/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Dự án “Tăng cường nhận thức pháp lý của trẻ em nhập cư qua các hình thức nghệ thuật cộng đồng và tư duy thiết kế” của trường Đại học Hoa Sen là một trong 19 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ 2 với chủ đề “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền của người dân trong lĩnh vực lao động, việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục”.

Với mục tiêu cung cấp kiến thức pháp lý cho trẻ em và phụ huynh nhập cư bằng nghệ thuật cộng đồng và tư duy thiết kế, dự án đặt mục tiêu mang đến cho trẻ em một không gian tiếp cận kiến thức pháp lý theo độ tuổi và khuyến khích phát triển sản phẩm truyền thông kết hợp nghệ thuật nhằm góp phần cải thiện tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế đối với lao động di cư (LĐDC) và con em của họ tại các địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lưu trú,… ở TP.Hồ Chí Minh.

Nhằm hỗ trợ một cách hiệu quả cho nhóm đối tượng đích của dự án là trẻ em và phụ huynh nhập cư trong việc tiếp cận luật pháp, đặc biệt là được trợ giúp pháp lý và tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và y tế, Trung tâm Service-Learning trường Đại học Hoa Sen cần tuyển một chuyên gia tư vấn thực hiện khảo sát hiểu biết và nhu cầu của trẻ em và phụ huynh về pháp luật, tập trung vào việc tiếp cận y tế và giáo dục tai các địa bàn phù hợp thuộc TP. HCM.

 1. Mục tiêu:

Hoạt động khảo sát này nhằm mục tiêu cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác về:

 • Hiểu biết của trẻ em và phụ huynh nhập cư về pháp luật, tập trung vào lĩnh vực giáo dục và y tế
 • Vấn đề mà trẻ em và phụ huynh nhập cư đang gặp phải trong thực tế liên quan đến lĩnh vực giáo dục và y tế
 • Nhu cầu tư vấn của trẻ em và phụ huynh nhập cư trong việc tư vấn trợ giúp pháp lý theo các chuyên đề về luật giáo dục và y tế
 1. Kết quả mong đợi:

Kết quả của hoạt động khảo sát này cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Xác định được mức độ hiểu biết của 60 trẻ em và 50 phụ huynh nhập cư tại các cơ sở hỗ trợ trẻ em và gia đình nhập cư về pháp luật, tập trung vào lĩnh vực giáo dục và y tế
 • Xác định được cụ thể nhu cầu trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho trẻ em và phụ huynh nhập cư tại các địa bàn cụ thể thuộc TP. HCM (dự kiến: Cơ sở Bảo trợ xã hội Trẻ em Thảo Đàn, Trường Tình thương Tân Sơn Nhì, Mái ấm Thiên Ân, CEPORER Hóc Môn, Làng trẻ em SOS TP. HCM)
 • Thiết lập hệ thống lưu trữ hồ sơ thông tin đầu vào thu thập được từ các đối tượng khảo sát
 • Đề xuất các giải pháp, phương pháp thực hiện trợ giúp pháp lý hiệu quả tới trẻ em và phụ huynh nhập cư trong khuôn khổ dự án
 1. Nhiệm vụ của chuyên gia tư vấn

Chuyên gia tư vấn sẽ chịu trách nhiệm với các công việc chính sau:

 • Chuẩn bị và đệ trình bản đề cương nghiên cứu và đề cương báo cáo cho dự án để được thống nhất về nội dung và phương pháp nghiên cứu cho đợt khảo sát. Bản đề cương cần bao hàm tất cả các thành phần liên quan đến đợt khảo sát, bao gồm mục tiêu, phương pháp chi tiết, xác định vấn đề, khung thời gian và hỗ trợ hậu cần,…
 • Thiết kế các công cụ phục vụ khảo sát, bao gồm nhưng không hạn chế, như: phiếu điều tra, bảng câu hỏi, các bảng biểu thu thập thông tin đối với cá nhân và tổ chức tiếp cận khảo sát có lưu ý đến yếu tố giới,…
 • Tập huấn, tư vấn cho điều tra viên là nhóm sinh viên về phương pháp, cách thức thu thập thông tin để tham gia hỗ trợ thực hiện các công việc khảo sát tại hiện trường
 • Dự thảo báo cáo về các kết quả chính của đợt khảo sát gửi cho Trung tấm Service-Learning để được góp ý. Sau đó tư vấn sẽ hoàn chỉnh báo cáo dựa trên các phản hồi nhận được.
 1. Các kết quả cần có được tư vấn bàn giao:
 • Đề cương nghiên cứu và đề cương báo cáo.
 • Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn thu thập thông tin
 • Các bộ số liệu định tính và định lượng thu thập được
 • Báo cáo khảo sát theo cấu trúc được thỏa thuận và các phụ lục kèm theo
 1. Phạm vi phối hợp:

Chuyên gia tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA thuộc Trung tâm Service-Learning HSU, nhóm sinh viên tham gia khảo sát, các đối tác của dự án, chính quyền đoàn thể địa phương các cấp, trẻ em và phụ huynh nhập cư tại các khu vực dự án thuộc TP. HCM.

Trong khuôn khổ dự án, Trung tâm Service-Learning, trường Đại học Hoa Sen (HSU) cần tuyển 1 chuyên gia tư vấn để thực hiện đợt khảo sát hiểu biết và nhu cầu của trẻ em và phụ huynh về pháp luật, tập trung vào lĩnh vực tiếp cận y tế và giáo dục.

Ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi bản scan hồ sơ theo địa chỉ email: servicelearning@hoasen.edu.vn, HOẶC gửi bản cứng hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến Trung tâm Service-Learning, P. 701, trường Đại học Hoa Sen, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM.

Tham khảo chi tiết Điều khoản tham chiếu.

Hồ sơ bao gồm:

 • Thư bày tỏ quan tâm và SYLL (hoặc CV) của chuyên gia (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh)
 • Đề xuất trước bản đề cương thực hiện, đề cương báo cáo, và kế hoạch công việc
 • Dự toán kinh phí cho toan bộ đợt nghiên cứu khảo sát (bao gồm cả chi phi phí đi lại, ăn ở)
 • Bản liệt kê các sản phẩm nghiên cứu khảo sát tương tự đã thực hiện

Trung tâm Service-Learning HSU sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp.

Hạn nộp hồ sơ: trước 17h ngày 22/02/2021

Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position

APPLY HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *